top of page

Inclusive workplace - Start up empowerment

Updated: Dec 22, 2022

Event: Inclusivity in the workplace - Start up empowerment

Period: June 25, 2022

Language: English & Thai

Partner: 101 True Digital Park

Area: LGBTQ+ marketing communication, inclusive business, DE&I, Economic empowerment, Gender Equality“คน” ต้องมาก่อน โจทย์ของผู้นำองค์กร หัวใจสำคัญของความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และความมีส่วนร่วม (Inclusion) ในที่ทำงาน


เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของผู้นำองค์กรธุรกิจในศตวรรษนี้ แต่ถ้าว่ากันจริงๆ เรื่องคนคือปัญหาคลาสสิคที่มีมาทุกยุค!


ผู้นำยุคใหม่จะเข้าใจกติกาและค่านิยมของโลกที่เปลี่ยนไปได้อย่างไร ตัวแปรที่สำคัญนอกจากเรื่องเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ฯลฯ อีกเรื่องหนึ่งที่ร้อนยิ่งกว่าคือ #ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ เป็นความท้าทายเรื่องคน เป็นบทสนทนาแห่งศตวรรษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรธุรกิจ


#ทรานส์ทาเลนท์ ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความเห็นด้านความเป็นผู้นำกับโจทย์ด้าน #inclusivity ในองค์กรกับผู้นำธุรกิจเบอร์ต้นๆของประเทศและกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่ 101 True Digital Park ซึ่งมีผู้จัดร่วมคือ @pride@work


เราชวนผู้ฟังซึ่งมีทั้งผู้บริหาร นักธุรกิจ คนทำงานทั้งองค์กรใหญ่ไปจนถึงสตาร์อัพ ร่วมตั้งคำถามและคิดตามถึงหน้าที่ของตัวเองในฐานะคนในสังคมไทยและบทบาทของหลายๆคนในฐานะผู้นำธุรกิจกับประเด็นความหลากหลายทางเพศStart with the #why first, not how or what

คำถามแรกที่เจอคือจะทำนโยบายหรือสื่อสารอย่างไรเกี่ยวกับ LGBTQI+ ในช่วง pride month ไม่ให้เกิดภาวะการตลาดย้อมสีรุ้งเพื่อหวังผลกำไรทางธุรกิจเท่านั้น เราจึงให้ไอเดียว่าก่อนที่จะคิดว่าทำอย่างไร ผู้นำองค์กรต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่า ทำประเด็นนี้ #ทำไปทำไม #ทำไมต้องทำ #เรามองเห็นคนเป็นคนเท่ากันหรือยัง ติดกระดุมเม็ดแรกถูก คุณก็ใส่เสื้อถูก


I don’t know vs How I do know ผู้นำหลายท่านบอกว่าไม่รู้ จริงๆการไม่รู้ไม่ผิด แต่สิ่งสำคัญกว่าความไม่รู้ คือ ทำอย่างไรให้รู้ และ #ความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้ เสมอ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือฟัง ฟังอย่างเปิดใจ ฟังอย่างลึกซึ้ง แล้วเราจะเห็นบทสนทนา ฉากทัศน์และข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เห็นภาพ เข้าใจบริบทขึ้น บางครั้งก็สามารถเปิดโลกให้ผู้นำมองเห็นแนวทางการทำงานเรื่องนี้ได้ในระยะยาว ไม่ฉาบฉวย #ถ้าคุณทำจริงจัง


แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการทำงานกับ LGBTQI+ community

หลากหลายกลุ่ม เพราะข้อมูลในอินเตอร์เนตคุณอาจได้ตัวเลข สถิติ ผลวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลต่างประเทศ แต่บทสนทนา บริบท ประสบการณ์ตรงและ #ความรู้สึก ในบริบทแบบไทยต่างหากที่ผู้นำองค์กรไทยควรทำการบ้าน คอมมูนิตี้ที่สำคัญนอกจากคนในองค์กรคือสังคม เพราะในบางกรณีจากที่เข้าไปทำที่ปรึกษาให้องค์กร พบว่าพนักงานอาจเกรงใจบริษัทและยังไม่สามารถสะท้อนฉากทัศน์ทางสังคมได้ทุกมิติ ดาต้าเทคหลายที่ใช้ alternative data ประมวลผลข้อมูลมหาศาลเพื่อให้ได้ solution fit และ personalized ที่สุด จึงแนะนำให้ปรับแนวคิดนี้เอามาใช้ทำเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกัน


Act not ads

ลงมือทำก่อนพูดชวนเชื่อ เริ่มจากตรวจสุขภาพในองค์กรก่อนเลย สำรวจรึยังว่าบทสนทนาเรื่องความหลากหลายทางเพศในองค์กรยังคงอึดอัดอยู่ไหม ยังมีอาการไม่อยากพูดถึงอยู่ไหม แล้วในองค์กรมีพนักงาน LGBTQI+ ไหม ได้ฟังเสียงหรือยังว่าต้องการอะไร จริงๆประเด็นนี้ก็พูดกันเยอะว่าต้องรู้ไหม บางคนไม่อยากให้รู้ว่าเป็น LGBTQI+ เราก็อาจต้องตั้งคำถามว่าเป็นเพราะองค์กรยังไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยหรือเปล่า จริงๆมิติเหล่านี้ ต้องดูบริบทขององค์กรเชิงลึก ในเดือน Pride Month มีหลายบทสนทนาเกี่ยวกับ LGBTQI+ ถ้าตั้งใจฟังจะเห็น ถ้าตั้งใจเห็นจะเข้าใจ ถ้าตั้งใจเข้าใจจะทำงานเรื่องนี้ได้ดีขึ้น ลึกขึ้น แท้จริงขึ้น


โจทย์ทิ้งท้ายสำหรับผู้นำที่น่าคิดคือ เรากำลังอยู่ในโลกที่ stakeholders ของธุรกิจเรา ลูกค้า พนักงานสังคม กำลังถกประเด็นนี้อย่างร้อนแรง หน้าที่ของผู้นำจะนำพาองค์กรตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะในเมื่อตัวชี้วัดขององค์กรยุคใหม่ไม่ใช่แค่ profit อีกต่อไปแต่ต้องคำนึงถึง people และ planet นี้ด้วย

Learn more at https://www.facebook.com/101truedigitalpark/posts/pfbid0zXmPSAR8ep15aYJjSofXgA4Yi288sDQYJMtoVhU314yn9xZMAc784DkgzHkQjbAdl

9 views0 comments
bottom of page